نویسنده = ژیلا اصغری
تعداد مقالات: 2
1. بررسی ساپونین‌های استروئیدی در ریزوم گیاهRuscus aculeatus L. در شمال ایران (شهرستان سوادکوه)

دوره 3، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 28-38

ژیلا اصغری؛ محمد محمدی عالمی؛ محسن مظاهری تهرانی


2. بررسی فیتوشیمیایی و ضدباکتریایی اسانس گیاه Ferula gummosa Boiss. در منطقه میقان استان سمنان

دوره 2، شماره 1، بهار 1393، صفحه 28-35

ژیلا اصغری؛ طاهر گرگانلی دوجی؛ عزت ا.. قائمی