نویسنده = قاسمعلی دیانتی تیلکی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی ارتباط بین پراکنش گیاهان دارویی و خصوصیات فیزیکو-شیمیایی خاک در مراتع بلده نور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آذر 1394

قاسمعلی دیانتی تیلکی؛ مژگان مرفع؛ حسن قلیچ نیا


2. بررسی ارتباط بین پراکنش گیاهان دارویی و خصوصیات فیزیکو-شیمیایی خاک در مراتع بلده نور

دوره 3، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 22-34

مژگان مرفع؛ قاسمعلی دیانتی تیلکی؛ حسن قلیچ نیا