نویسنده = عبدالرسول حقیر ابراهیم‌آبادی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و مقایسه ترکیب‌های شیمیائی روغن اسانسی اندام‌های مختلف گیاه دارویی Eremurus persicus (Joub. & Spach) Boiss. منطقه آزران کاشان

دوره 3، شماره 1، بهار 1394، صفحه 1-11

حسین بتولی؛ عبدالرسول حقیر ابراهیم‌آبادی؛ مریم نوروزی؛ اسماء مازوچی