نویسنده = اسماء مازوچی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی و مقایسه ترکیب‌های شیمیائی روغن اسانسی اندام‌های مختلف گیاه دارویی Eremurus persicus (Joub. & Spach) Boiss. منطقه آزران کاشان

دوره 3، شماره 1، بهار 1394، صفحه 1-11

حسین بتولی؛ عبدالرسول حقیر ابراهیم‌آبادی؛ مریم نوروزی؛ اسماء مازوچی


2. مقایسه ترکیبهای شیمیائی اسانس گیاه Mindium laevigatum (Vent.) Rech. f. & Schiman-Czeika در زمانهای مختلف رشد در منطقه کاشان

دوره 2، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 1-9

حسین بتولی؛ عبدالرسول حقیر ابراهیم آبادی؛ محمد مهدی موحد پور؛ اسماء مازوچی