نویسنده = محمد رضا نقوی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی فیتوشیمیایی و مقایسه عملکرد آنتی‌اکسیدانی اسانس و عصاره گیاه Salvia reuterana‌ Boiss. جمع‌آوری شده از منطقه دماوند (شمال ایران)

دوره 3، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 1-9

منصوره امین زاده؛ امیر حسین جمشیدی؛ فایزه السادات مرتضوی مقدم؛ حسین ادزنیوند؛ محمد رضا نقوی؛ رحیم سروستانی


2. بررسی تنوع ژنتیکی گیاه Ferula assa-foetida L. در جنوب شرق ایران، با استفاده از نشانگر مولکولی RAPD

دوره 2، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 72-81

سعیده سرحدی پور؛ محمد رضا نقوی؛ امین باقی زاده؛ داراب حسنی