نویسنده = مینا دور اندیشان
تعداد مقالات: 1
1. بررسی فیتوشیمیایی اسانس گیاه Catha edulis Forsk. برای نخستین بار در ایران

دوره 3، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 73-79

مرتضی غلامی؛ مینا دور اندیشان