نویسنده = شهریار امانی
تعداد مقالات: 1
1. اتنوبوتانی گیاهان دارویی شمال شرق استان خوزستان

دوره 2، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 12-26

حامد خدا یاری؛ شهریار امانی؛ حمزه امیری