نویسنده = داراب حسنی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تنوع ژنتیکی گیاه Ferula assa-foetida L. در جنوب شرق ایران، با استفاده از نشانگر مولکولی RAPD

دوره 2، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 72-81

سعیده سرحدی پور؛ محمد رضا نقوی؛ امین باقی زاده؛ داراب حسنی