نویسنده = اسماعیل باباخانزاده سجیرانی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی فیتوشیمیایی و آنتی‌اکسیدانی عصاره میوه گیاه دارویی سنجدL. Elaeagnus angustifolia در رویشگاه‌های مختلف منطقه شاهرود

دوره 4، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 62-73

اسماعیل باباخانزاده سجیرانی؛ سید جواد موسوی زاده؛ خدیجه مظفری