نویسنده = علی مهرآفرین
تعداد مقالات: 3
1. بررسی وراثت پذیری و تنوع ژنتیکی با استفاده از صفات مورفوفیزیولوژیکی و میزان اسانسدر جمعیت‎های لعل کوهستان(Oliveria decumbens Vent.)ایران

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1397

سید محمد حسین آل عمرانی نژاد؛ حسنعلی نقدی بادی؛ علی مهرآفرین؛ وحید عبدوسی؛ فرحناز خلیقی سیگارودی


3. بررسی اثر تیمارهای مختلف شیمیایی و غیرشیمیایی بر شکست خواب بذر گیاه دارویی Ferula gummosa Boiss.

دوره 6، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 80-88

محمدرضا لبافی حسین آبادی؛ علی مهرآفرین؛ حسنعلی نقدی بادی؛ مرتضی توکلی؛ مجید قربانی نهوجی