نویسنده = شهاب خاقانی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی اثر کیتوزان و نانوکیتوزان بر خصوصیات زراعی و اسیدهای چرب امگا 3، 6 و 9 در برخی ارقام گیاه دارویی (Nigella sativa L.) تحت تنش خشکی

دوره 7، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 83-96

آتنا علاقمند؛ شهاب خاقانی؛ محمدرضا بی همتا؛ مسعود گماریان؛ منصور قربان پور


2. بررسی اثر فراوانی آبیاری بر عملکرد کمی و کیفی ترکیبات شیمیایی اسانس گیاه دارویی Salvia officinalis L

دوره 6، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 85-96

نجمه وثوقی؛ مسعود گماریان؛ عبدالله قاسمی پیربلوطی؛ شهاب خاقانی؛ فاطمه ملک پور