کلیدواژه‌ها = فنل کل
تعداد مقالات: 5
1. ارزیابی و مقایسه محتوای فنل و عملکرد ضداکسیدانی در 80 جمعیت‌ متعلق به گیاه دارویی 'Prangos spp.

دوره 9، شماره 1، بهار 1400

پیمان آذرکیش؛ محمد مقدم؛ عبدالله قاسمی پیربلوطی؛ فاطمه خاکدان


2. بررسی فعالیت آنتی‌اکسیدانی و ترکیبات فیتوشیمیایی میوه گیاه دارویی Rubus ulmifolius sub sp. sanctus جمع‌آوری شده از منطقه خان‌دره‌سی ارومیه

دوره 8، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 89-101

شیرین رحمن زاده ایشکه؛ محمدرضا اصغری؛ حبیب شیرزاد؛ ابوالفضل علیرضالو