کلیدواژه‌ها = بهشهر
تعداد مقالات: 2
1. بررسی نقش گیاه دارویی Thymus serpyllum L. در ترسیب کربن مراتع کوهستانی هزار جریب بهشهر

دوره 2، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 48-55

رضا تمرتاش؛ مرضیه حسن نژاد؛ محمدرضا طاطیان


2. بررسی تاثیر ارتفاع بر کمیت و کیفیت مواد موثره اسانس گیاه Rosmarinus officinalis L. کشت شده در دو منطقه از استان مازندران

دوره 2، شماره 1، بهار 1393، صفحه 36-42

سیده مجیده محمدنژاد گنجی؛ حسین مرادی؛ علی قنبری؛ محمد اکبرزاده