کلیدواژه‌ها = استان مازندران
تعداد مقالات: 2
1. بررسی کمیت و کیفیت اسانس گیاه داروییSalvia hydrangea L. در رویشگاه‌های مختلف استان مازندران

دوره 3، شماره 1، بهار 1394، صفحه 12-24

سمیه رنجبر؛ مهدیه ابراهیمی؛ محمد اکبرزاده


2. بررسی فیتوشیمیایی اسانس گیاه دارویی Phlomis cancellata Bunge. در شمال ایران

دوره 2، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 41-48

مهنا دیلم صالحی؛ محمد مهدوی؛ جلال محمودی؛ محمد اکبرزاده؛ سیدفاضل میراحمدی