کلیدواژه‌ها = ترسیب کربن
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نقش گیاه دارویی Thymus serpyllum L. در ترسیب کربن مراتع کوهستانی هزار جریب بهشهر

دوره 2، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 48-55

رضا تمرتاش؛ مرضیه حسن نژاد؛ محمدرضا طاطیان