کلیدواژه‌ها = رویشگاه‌های مختلف
تعداد مقالات: 2
1. بررسی کمیت و کیفیت اسانس گیاه داروییSalvia hydrangea L. در رویشگاه‌های مختلف استان مازندران

دوره 3، شماره 1، بهار 1394، صفحه 12-24

سمیه رنجبر؛ مهدیه ابراهیمی؛ محمد اکبرزاده