کلیدواژه‌ها = فاکتورهای محیطی
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر برخی فاکتورهای محیطی بر کمیت و کیفیت اسانس گیاه Stachys lavandifolia vahl. در استان خراسان رضوی (چناران)

دوره 3، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 1-7

اعظم سروری؛ قاسمعلی دیانتی تیلکی؛ محمد باقر رضایی؛ محمد زادبر