کلیدواژه‌ها = بررسی‌های مورفوفیزیولوژیکی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مورفو فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی برخی از - اکوتیپهای گیاه Allium sativum L. در مناطق شمال و شمال غرب کشور

دوره 2، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 10-17

علی عمارلو؛ سیدکمال کاظمی تبار؛ حمید نجفی زرینی