کلیدواژه‌ها = خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ارتباط بین پراکنش گیاهان دارویی و خصوصیات فیزیکو-شیمیایی خاک در مراتع بلده نور

دوره 3، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 22-34

مژگان مرفع؛ قاسمعلی دیانتی تیلکی؛ حسن قلیچ نیا