کلیدواژه‌ها = نوروزک (Salvia lerrifolia Bench.)
تعداد مقالات: 1
1. بررسی فیتوشیمیایی اسانس گیاه نوروزک (Salvia leriifolia Benth.) در مراحل مختلف رشد و رویشگاه‌های طبیعی و گلخانه‌ای

دوره 4، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 67-78

میر مهدی هاشمی؛ بهمن حسینی؛ عباس حسنی؛ رعنا قلی نژاد؛ یوبرت قوستا؛ علیرضا سیروس مهر