کلیدواژه‌ها = Nepeta gloeocephala Rech.f. ، 1و 8- سینئول، تر و خشک، نپتا لاکتون
تعداد مقالات: 1