کلیدواژه‌ها = گیاهان ‌دارویی
تعداد مقالات: 1
1. اتنوبوتانی گیاهان دارویی بومی در مناطق زاغه و بیرانشهر، استان لرستان، ایران

دوره 7، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 64-82

اسماعیل دلفان؛ حامد خدایاری؛ خسرو عزیزی