موضوعات = تکنولوژی بذر
تعداد مقالات: 3
1. بررسی اثر تیمارهای مختلف شیمیایی و غیرشیمیایی بر شکست خواب بذر گیاه دارویی Ferula gummosa Boiss.

دوره 6، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 80-88

محمدرضا لبافی حسین آبادی؛ علی مهرآفرین؛ حسنعلی نقدی بادی؛ مرتضی توکلی؛ مجید قربانی نهوجی


3. بررسی اثر شرایط مختلف بسته بندی و انبارداری بر میزان جوانه‌زنی بذر گیاه دارویی Matricaria chamomilla L.

دوره 4، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 95-106

فضل الله صفی خانی؛ محمد حسن عصاره؛ عباس ده شیری؛ فرشید حسنی