تعداد مقالات: 273
26. مقایسه فیتوشیمیایی اسانس در اکوتیپ‌های مختلف گیاه دارویی Teucrium polium subsp. polium در استان فارس

دوره 7، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 1-14

وحید روشن؛ فرانه زارعیان؛ عاطفه بهمن زادگان جهرمی؛ احمد حاتمی


27. بررسی تغییرات میزان آتروپین واسکوپولامین و ویژگی‌های رشدی گیاه دارویی Atropa belladonna L. تحت تأثیرکودهای زیستی و شیمیایی

دوره 7، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 1-14

محمد اینانلوفر؛ حسنعلی نقدی بادی؛ مصطفی حیدری؛ مجید تولیت ابوالحسنی؛ حسن مکاریان؛ محمدرضا عامریان


29. بررسی برخی از صفات ریخت‌شناختی و فیتوشیمیایی در مراحل مختلف رشد و نمو میوه در سه ژنوتیپ Ficus carica

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آذر 1394

زهرا کیخا؛ اسماعیل سیفی؛ فریال وارسته؛ عظیم قاسم‌نژاد


30. بررسی وراثت پذیری و تنوع ژنتیکی با استفاده از صفات مورفوفیزیولوژیکی و میزان اسانسدر جمعیت‎های لعل کوهستان(Oliveria decumbens Vent.)ایران

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1397

سید محمد حسین آل عمرانی نژاد؛ حسنعلی نقدی بادی؛ علی مهرآفرین؛ وحید عبدوسی؛ فرحناز خلیقی سیگارودی


32. بررسی فیتوشیمیایی و آنتی کاندیدیایی اسانس گیاه Thymus eriocalyx (Ronniger) Jalas. در مراحل مختلف رشد گیاه در استان لرستان

دوره 3، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 8-17

عبدالناصر محمدی؛ حمزه امیری؛ حامد خدایاری؛ علی زارعی؛ داریوش اقبالی؛ فریده آذربانی


33. شناسایی و تعیین ساختمان ترکیب ضد سرطانی سورولین درگیاه دارویی Psoralea corylifolia

دوره 2، شماره 1، بهار 1393، صفحه 9-18

بهروز محمدپرست؛ موسی رسولی؛ رضا داوری؛ علیرضا روستایی


35. تاثیر جهت جغرافیایی تاج درخت روی فلاونوئیدهای نارنجین و هسپریدین در میوههای نابالغ چهار گونه از مرکبات

دوره 2، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 10-19

خدایار همتی؛ ادریس شعبانی؛ زین العابدین بشیری صدر؛ وحید اکبر پور


36. بررسی مورفو فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی برخی از - اکوتیپهای گیاه Allium sativum L. در مناطق شمال و شمال غرب کشور

دوره 2، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 10-17

علی عمارلو؛ سیدکمال کاظمی تبار؛ حمید نجفی زرینی


37. تاثیر پرتودهی اشعه گاما بر صفات مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی گیاه دارویی Thymus vulgaris L

دوره 3، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 10-21

فهیمه صالحی؛ عزیزاله خیری؛ علی اسکندری؛ محمد باقر رضایی


38. بهینه سازی استخراج اینولین از ریشه ی گیاه دارویی کنگرفرنگی (Cynara scolymus L.) با استفاده از روش سطح پاسخ (RSM)

دوره 4، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 10-22

محمد محسن زاده؛ جلال احسانی؛ مرتضی خمیری؛ عظیم قاسم نژاد


41. اتنوبوتانی گیاهان دارویی شمال شرق استان خوزستان

دوره 2، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 12-26

حامد خدا یاری؛ شهریار امانی؛ حمزه امیری


42. بررسی کمیت و کیفیت اسانس گیاه داروییSalvia hydrangea L. در رویشگاه‌های مختلف استان مازندران

دوره 3، شماره 1، بهار 1394، صفحه 12-24

سمیه رنجبر؛ مهدیه ابراهیمی؛ محمد اکبرزاده


43. بررسی کمیت و کیفیت مواد موثره اسانس شش گونه از جنس Thymus در مرحله گلدهی

دوره 4، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 12-22

زهرا کریمی دستگردی؛ سعداله هوشمند؛ عبدالرحمن محمدخانی


44. بررسی و مقایسه مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی اسانس گیاه دارویی .Echium italicum L در رویشگاه‌های مختلف استان کردستان

دوره 6، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 12-26

فرنوش صبوری؛ براتعلی فاخری؛ عبدالرحمن رحیمیان بوگر