تعداد مقالات: 273
103. بررسی کمیت و کیفیت اسانس گیاه دارویی L. Satureja mutica در فصول مختلف رشد در استان خراسان شمالی

دوره 2، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 36-42

حسین کمالی؛ مهدی ایمانی؛ علی اکبر عامری؛ پیمان فیضی؛ آمنه محمدی


108. بررسی تاثیر زمان برداشت بر کمیت و کیفیت اسانس دو گونه از گیاه دارویی Thymus lancifolius و Thymus armeniacus

دوره 5، شماره 1، بهار 1396، صفحه 40-57

زهرا کریمی؛ سعداله هوشمند؛ عبدالرحمن محمدخانی؛ کاظم یوسف زاده


111. بررسی اثر زمان برداشت بر برخی از خصوصیات فیتوشیمیایی برگ گیاه دارویی (.Cynara scolymus L )

دوره 6، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 40-54

مرضیه اله دادی؛ لاله مشرف بروجنی


114. بررسی فیتوشیمیایی اسانس توده‌های مختلف گیاه دارویی Satureja sahendica Bornm. در شرایط زراعی در استان یزد

دوره 4، شماره 1، بهار 1395، صفحه 47-55

عباس زارع‌زاده؛ فاطمه سفیدکن؛ سیدرضا طبایی عقدایی؛ علی میرحسینی؛ محمد رضا عزیززاده


117. بررسی فیتو شیمیایی اسانس گیاه دارویی Ziziphora clinopodioides Lam. در رویشگاه‏های طبیعی استان‏های البرز و مازندران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آذر 1394

مینا ربیعی؛ مریم فیروزی اردستانی؛ یونس عصری؛ غلامرضا بخشی خانیکی


119. ارزیابی فعالیت آنتی‌اکسیدانی قارچ‌های اندوفیت جداشده از برخی گونه‌های دارویی بومی استان گلستان

دوره 8، شماره 1، بهار 1399، صفحه 64-76

ساره حاتم زاده؛ کامران رهنما؛ سعید نصرالله نژاد؛ خلیل بردی فتوحی فر؛ خدایار همتی؛ جیمز وایت


120. بررسی و مقایسه کمیّت و کیفیت اسانس گیاهان دارویی آویشن باغی (Thymus vulgaris L.)، بادرنجبویه (Melissa officinalis L.) و بومادران (Achillea millefoilum L.) کشت‌ شده در شرایط اقلیمی شهرکرد

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1397

کرامت الله سعیدی؛ زهرا لری گوئینی؛ مجتبی کریمی؛ فائزه مختاریان؛ زهره آزاده


121. بررسی اثر تنش خشکی بلندمدت بر کمیت و کیفیت اسانس گونه‌های مختلف جنس Thymus spp

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1394

کاظم یوسف زاده؛ سعدالله هوشمند؛ بهروز شیران؛ حسین زینلی؛ جواد هادیان؛ محمد مهدی قیصری


122. بررسی اثر برخی عوامل محیطی بر جوانهزنی گیاه Salvia hypoleuca

دوره 2، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 31-40

سارا طهماسبی گوجگی؛ حسنعلی نقدیبادی؛ علی مهرآفرین؛ وحید عبدوسی؛ محمدرضا لبافی


123. بررسی برخی از صفات ریخت‌شناختی و فیتوشیمیایی میوه در ژنوتیپ‌های مختلف گیاه Ficus carica

دوره 3، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 35-42

زهرا کیخا؛ اسماعیل سیفی؛ فریال وارسته؛ عظیم قاسم نژاد


124. بررسی تاثیر ارتفاع بر کمیت و کیفیت مواد موثره اسانس گیاه Rosmarinus officinalis L. کشت شده در دو منطقه از استان مازندران

دوره 2، شماره 1، بهار 1393، صفحه 36-42

سیده مجیده محمدنژاد گنجی؛ حسین مرادی؛ علی قنبری؛ محمد اکبرزاده


125. بررسی اثر آللوپاتیک گیاه Achillea wilhelmsii درکنترل علف هرز Amaranthus retroflexus و میزان عملکرد رشد Glycins max

دوره 2، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 39-47

روح اله دستور؛ سهراب محمودی؛ غلامرضا زمانی