تعداد مقالات: 273
152. بررسی نقش گیاه دارویی Thymus serpyllum L. در ترسیب کربن مراتع کوهستانی هزار جریب بهشهر

دوره 2، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 48-55

رضا تمرتاش؛ مرضیه حسن نژاد؛ محمدرضا طاطیان


153. بررسی اثر تنشهای خشکی و شوری بر میزان ترکیبات فنلی گیاه دارویی Thymus vulgaris L.

دوره 2، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 50-61

افسانه صیادی؛ جعفر احمدی؛ بهور اصغری؛ سید محسن حسینی


155. بررسی فیتو شیمیایی اسانس گیاه دارویی Ziziphora clinopodioides Lam. در رویشگاه‏های طبیعی استان‏های البرز و مازندران

دوره 3، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 54-61

مینا ربیعی؛ مریم فیروزی اردستانی؛ یونس عصری؛ غلامرضا بخشی خانیکی


156. بررسی ترکیب‌های شیمیایی اسانس گیاه دارویی Salvia acetabulosa L. در منطقه آشتیان (استان مرکزی)

دوره 3، شماره 1، بهار 1394، صفحه 55-62

معصومه خسروی‌رینه؛ محمدرضا برزگر؛ حسین لاری یزدی؛ عظیم ابوطالبی؛ یونس عصری


159. مطالعه تغییرات فیتوشیمیایی و فعالیت آنتی‌اکسیدانی عصاره برگ گیاه.Stevia rebaudiana Bertoni آبیاری شده با آب شور مغناطیس در استان گلستان

دوره 4، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 56-66

مادح احمدی؛ عظیم قاسم نژاد؛ علیرضا صادقی ماهونک؛ عباس رضایی اصل


161. بررسی تولید آرتمیزینین در کالوس و گیاه Artemisia aucheri Boiss. در برابر محرک‌های نوری و اشعه UV در محیط آزمایشگاهی

دوره 4، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 57-66

زهره بختیاری؛ غلامرضا اصغری؛ شکوفه انتشاری؛ نگین مهدی نژاد؛ محمدعلی شریعتی


163. ترکیبات اسانس، خاصیت ضدباکتریایی و فعالیت آنتی‌اکسیدانی اسانس اکوتیپ‌های مختلف Nigella sativa L. در رویشگاه‌های مختلف ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1394

ندا محمد ده چشمه؛ عبدالله قاسمی پیربلوطی؛ بهزاد آقابراری؛ بهزاد حامدی


165. بررسی اثر ضدقارچی اسانس چهار گیاه دارویی، آنالیز و شناسایی ملکولی باکتری آنتاگونیست علیه قارچ عامل پوسیدگی بعد از برداشت پرتقال Penicillium digitatum

دوره 7، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 64-76

شروین هادیان؛ نادر حسن زاده؛ محمدعلی آقاجانی؛ حمیدرضا پردلی؛ گابریلا سیرولری


166. بررسی ترکیب‌های شیمیائی اسانس گیاه "کَک کُش بیابانی" (Pulicaria gnaphalodes (Vent.) Boiss.) منطقه بَرزُک کاشان

دوره 5، شماره 1، بهار 1396، صفحه 65-78

حسین بتولی؛ عبدالرسول حقیر ابراهیم آبادی؛ ایمان کریمی؛ اسماء مازوچی


169. بررسی کمیت و کیفیت اسانس گیاه دارویی Hyssopus officinails L. در شرایط مختلف طبیعی و مزرعه (نور مازندران)

دوره 3، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 69-78

سیده‌خدیجه مهدوی؛ مریم سالار؛ حسن قلیچ نیا


172. بررسی فیتوشیمیایی اسانس دراکوتیپ‌های مختلف گیاه دارویی .Teucrium persicum Boiss در استان فارس

دوره 6، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 69-79

لیلا باقرپور؛ وحید روشن؛ اعظم منفرد