اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 644
تعداد پذیرش 182
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 382
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 173

مقالات منتشر شده (از سال 1391)
تعداد دوره‌ها 9
تعداد شماره‌ها 33
تعداد مقالات 280
تعداد مشاهده مقاله 148586
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 175554
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 4 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 13 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 72 روز
متوسط زمان داوری 16 روز
متوسط زمان پذیرش 315 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 74 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 19 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 57 روز
درصد پذیرش 28 %