اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 632
تعداد پذیرش 167
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 384
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 173

مقالات منتشر شده (از سال 1391)
تعداد دوره‌ها 8
تعداد شماره‌ها 32
تعداد مقالات 273
تعداد مشاهده مقاله 142680
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 169036
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 4 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 13 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 73 روز
متوسط زمان داوری 16 روز
متوسط زمان پذیرش 313 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 75 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 20 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 56 روز
درصد پذیرش 26 %