اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 658
تعداد پذیرش 187
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 385
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 174

مقالات منتشر شده (از سال 1391)
تعداد دوره‌ها 9
تعداد شماره‌ها 34
تعداد مقالات 288
تعداد مشاهده مقاله 152546
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 181011
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 4 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 12 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 71 روز
متوسط زمان داوری 16 روز
متوسط زمان پذیرش 310 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 74 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 19 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 57 روز
درصد پذیرش 28 %